Samenwerking

Samenwerking

SAMEN KOM JE VERDER

Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN, begint met goed samenwerken. Om het College van Burgemeester en Wethouders te adviseren, moet de ASD weten wat er in de samenleving speelt. Daarom werkt zij samen met  maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden in Houten. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste partners met een korte beschrijving wat ze doen en hoe u ze kunt bereiken.

SAMEN KOM JE VERDER

Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN, begint met goed samenwerken. Om het College van Burgemeester en Wethouders te adviseren, moet de ASD weten wat er in de samenleving speelt. Daarom werkt zij samen met  maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden in Houten. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste partners met een korte beschrijving wat ze doen en hoe u ze kunt bereiken.

SAMEN KOM JE VERDER

Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN, begint met goed samenwerken. Om het College van Burgemeester en Wethouders te adviseren, moet de ASD weten wat er in de samenleving speelt. Daarom werkt zij samen met  maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden in Houten. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste partners met een korte beschrijving wat ze doen en hoe u ze kunt bereiken.

Sociaal Team Houten

Voor al uw vragen over zorg & welzijn, werk & inkomen en jeugd

 

Ombudsman

Bent u ontevreden over het optreden van een ambtenaar, afdeling of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.

 

Houtense Werktafel

Inwoners uit Houten die meerdere problemen hebben op het gebied van wonen, inkomen, werken, gezondheid en welzijn helpen we om die problemen aan te pakken.

 

Van Houten&co’

Van Houten&co’ is er voor alle inwoners van Houten en helpt om mee te doen aan de samenleving door ondersteuning en sociale activiteiten aan te bieden. “Meedoen doe je altijd samen met anderen en samen maken we Houten nog mooier".

 

Steunpunt Mantelzorg Houten

Een centraal aanspreekpunt voor iedereen uit de gemeente Houten die zorgt voor een (hulpbehoevende) ander. Het maakt niet uit voor wie u zorgt en of u nu 2 uur in de week of 18 uur per dag aan het zorgen bent. U bent van harte welkom!

 

De cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van WIL-klanten. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van WIL.

 

De digitale sociale Kaart

Een 'Activiteit georiënteerde sociale kaart'. Hier kunt u gericht zoeken naar het aanbod van de verschillende organisaties. Onder activiteiten wordt ook verstaan diensten, cursussen, programma’s en projecten.

 

De Hulpwijzer Houten

Weet u niet waar u uw vraag moet stellen? De Hulpwijzer Houten wijst u de weg voor al uw vragen op gebied van zorg, welzijn, vervoer, jeugd en gezin, wonen, werken en leren.

 

Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN!

SIGNALEREN

ADVISEREN

MONITOREN

Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN!

Samen bouwen
aan een SOCIAAL HOUTEN!

SIGNALEREN

ADVISEREN

MONITOREN