Privacy Verklaring ASD HOUTEN

Privacy verklaring ASD HOUTEN

Privacy Verklaring ASD HOUTEN

PRIVACY VERKLARING

De Adviesraad Sociaal Domein Houten kan (persoons)gegevens over u verwerken, doordat u een beroep op ons doet en/of omdat u gegevens namens uzelf of namens een organisatie heeft verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.

De Adviesraad Sociaal Domein Houten kan de volgende (persoons)gegevens verwerken:

 
 

PRIVACY VERKLARING

De Adviesraad Sociaal Domein Houten kan (persoons)gegevens over u verwerken, doordat u een beroep op ons doet en/of omdat u gegevens namens uzelf of namens een organisatie heeft verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.

De Adviesraad Sociaal Domein Houten kan de volgende (persoons)gegevens verwerken:

 
 

PRIVACY VERKLARING

De Adviesraad Sociaal Domein Houten kan (persoons)gegevens over u verwerken, doordat u een beroep op ons doet en/of omdat u gegevens namens uzelf of namens een organisatie heeft verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.

De Adviesraad Sociaal Domein Houten kan de volgende (persoons)gegevens verwerken:

 
 

Waarom de Adviesraad Sociaal Domein Houten gegevens nodig heeft

De Adviesraad Sociaal Domein Houten verwerkt uw (persoons)gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de Adviesraad uw (persoons)gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of een rechtshandeling om niet.

Hoe lang de Adviesraad Sociaal Domein Houten gegevens bewaart

De Adviesraad Sociaal Domein Houten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Adviesraad Sociaal Domein Houten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@adviesraadhouten.nl

De Adviesraad Sociaal Domein Houten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo snel als mogelijk contact met u opnemen: ( * = verplicht invulveld)





  Contactformulier

  Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo snel als mogelijk contact met u opnemen: ( * = verplicht invulveld)






   Contactformulier

   Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo snel als mogelijk contact met u opnemen: ( * = verplicht invulveld)






    Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten
    is een algemeen nut beogende instelling

    Anbi Register - Stichting Donatie Netwerk

    Stichting
    Adviesraad Sociaal Domein Houten
    is een algemeen nut beogende instelling

    Anbi Register - Stichting Donatie Netwerk

    Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten
    is een algemeen nut beogende instelling

    Anbi Register - Stichting Donatie Netwerk