Over Adviesraad Sociaal Domein Houten

Over Adviesraad Sociaal Domein Houten

Over Adviesraad Sociaal Domein Houten

ADVIESRAAD HOUTEN (ASD)

De adviesraad is onafhankelijk en deskundig en richt zich volledig op de Gemeente Houten. Ze volgt actuele ontwikkelingen, op financieel, economisch en demografisch gebied. De leden overleggen met instanties en inwoners en adviseren de Gemeente over een eerlijk en praktisch aanbod van hulp aan inwoners. Het doel is dat iedereen meetelt.

De leden werken vrijwillig in werkgroepen (WG) met divers aanbod van kennis (exp.) en contacten (cont). Ze zijn zichtbaar (ook via deze website) en bereikbaar voor inwoners, de gemeente en -instanties. Ze zijn onafhankelijk en maken de verbinding tussen de gemeente en de burgers.

ADVIESRAAD HOUTEN (ASD)

De adviesraad is onafhankelijk en deskundig en richt zich volledig op de Gemeente Houten. Ze volgt actuele ontwikkelingen, op financieel, economisch en demografisch gebied. De leden overleggen met instanties en inwoners en adviseren de Gemeente over een eerlijk en praktisch aanbod van hulp aan inwoners. Het doel is dat iedereen meetelt.

De leden werken vrijwillig in werkgroepen (WG) met divers aanbod van kennis (exp.) en contacten (cont). Ze zijn zichtbaar (ook via deze website) en bereikbaar voor inwoners, de gemeente en -instanties. Ze zijn onafhankelijk en maken de verbinding tussen de gemeente en de burgers.

ADVIESRAAD HOUTEN (ASD)

De adviesraad is onafhankelijk en deskundig en richt zich volledig op de Gemeente Houten. Ze volgt actuele ontwikkelingen, op financieel, economisch en demografisch gebied. De leden overleggen met instanties en inwoners en adviseren de Gemeente over een eerlijk en praktisch aanbod van hulp aan inwoners. Het doel is dat iedereen meetelt.

De leden werken vrijwillig in werkgroepen (WG) met divers aanbod van kennis (exp.) en contacten (cont). Ze zijn zichtbaar (ook via deze website) en bereikbaar voor inwoners, de gemeente en -instanties. Ze zijn onafhankelijk en maken de verbinding tussen de gemeente en de burgers.

Werkgroepen

De basis wordt gevormd door vier werkgroepen:

  1. Bestaanszekerheid
  2. Jeugd
  3. Zorg en ondersteuning
  4. Doelgroepwonen

De werkgroepen komen minimaal maandelijks bijeen en hebben direct contact met de beleidsmedewerker(s). Iedere werkgroep heeft een voorzitter die aanspreekpunt is voor de Gemeente. De werkgroep bestaat uit 4 – 8 leden met kennis van het thema.

De jaarlijkse beleidsagenda van de Gemeente en actualiteit vormen de basis voor de werkgroep. Adviezen van de werkgroepen worden in het koepel overleg besproken en daarna naar de gemeente verstuurd. De adviezen worden gepubliceerd op de website.

De leden van de ASD wonen in de Gemeente Houten. Het klein dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een adjunct. Zij zijn het aanspreekpunt voor dagelijkse gang van zaken. Ze hebben regelmatig contact met de gemeente en stimulerende werkgroepen. Het dagelijks bestuur vormt samen met de voorzitters van de vier werkgroepen de Koepel.

SPELREGELS

Hierbij de spelregels die de Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten hanteert:

Beleidsplan-Spelregel-doc-image2
Afschrift-oprichting-stichting-Spelregel-doc-image2
Verordening-Spelregel-doc-image2
Huishoudelijk-reglement-Spelregel-doc-image2
 
Jaarverslag-Spelregel-doc-button
Vrijwilligers-Overeenkomst-Spelregel-doc-image2
 

Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten
is een algemeen nut beogende instelling

Anbi Register - Stichting Donatie Netwerk

Stichting
Adviesraad Sociaal Domein Houten
is een algemeen nut beogende instelling

Anbi Register - Stichting Donatie Netwerk

Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten
is een algemeen nut beogende instelling

Anbi Register - Stichting Donatie Netwerk