Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN!

SIGNALEREN

ADVISEREN

MONITOREN

Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN!

Samen bouwen
aan een SOCIAAL HOUTEN!

SIGNALEREN

ADVISEREN

MONITOREN

 

Neem contact op
wissel ideeën!

 
 

Altijd nieuws!
Blijf op de hoogte!

 
 

Neem contact op wissel ideeën!

 
 

Altijd nieuws!
Blijf op de hoogte!

 
 

Neem contact op
wissel ideeën!

 
 

Altijd nieuws!
Blijf op de hoogte!

 

DE BRUG TUSSEN BURGER EN GEMEENTE

Adviesraad Sociaal Domein Houten vormt de brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg, welzijn en sociale voorzieningen
en streeft ernaar dat iedereen meetelt en meedoet!

WERK - BESTAANSZEKERHEID - EENZAAMHEID - ARMOEDE

MANTELZORG - GEZONDHEID - WONEN - JEUGD

TOEGANG TOT GGZ INBURGERING - OUDEREN EN ZORG

ONDERWIJS - VERVOER - SCHULDHULPVERLENING

 
 

De leden van de ASD wonen in de Gemeente Houten. Het klein dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een adjunct. Zij zijn het aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken. Ze hebben regelmatig contact met de gemeente en stimulerende de werkgroepen. Het dagelijks bestuur vormt samen met de voorzitters van de vier werkgroepen de Koepel.

De Adviesraad komt regelmatig bij elkaar en praat met inwoners. Ze overlegt met ambtenaren van de gemeente en houdt contact met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders. Zo worden knelpunten gezien, besproken en bestudeerd. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies om de leefbaarheid in Houten te verbeteren. Ziet u een probleem in één van bovenstaande thema’s van het sociale domein in Houten? Of heeft u goede ideeën wat beter kan? Stuur ons dan een bericht via de ideeënbus, dan ontvangt u altijd een reactie.